A A A

Wdrażania oprogramowania wspierającego działalność firmy


  
         Najczęściej wymienianymi przyczynami wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmach są:
 
 
  • niewydolność aktualnie stosowanych systemów informacyjnych, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników,
  • ograniczenie kosztów przetwarzania informacji, 
  • zwiększanie się potrzeb informacyjnych dla podejmowania decyzji menedżerskich,
  • konieczność zapewnienia klientom lepszej i sprawniejszej obsługi,
  • wykorzystanie nowoczesnej technologii jako źródła przewagi konkurencyjnej i strategicznej szansy,
  • potrzeba wykreowania wizerunku (image) firmy działającej w oparciu o nowoczesne technologie, zmiany w prawodawstwie wymuszające zmianę i dostosowanie aktualnych systemów.
 
        Ze względu na ciągły wzrost skali przepływu danych w firmach i instytucjach, ciągła modernizacja narzędzi informatycznych jest w dzisiejszych czasach konieczna. Profesjonalny system informatyczny pozwala uniknąć chaosu informacyjnego oraz kontrolować praktycznie każdy element firmy. Z doświadczenia wiemy, że systemy informatyczne są najbardziej doceniane przez menedżerów oraz pracowników administracji. Dziś już nawet małe przedsiębiorstwa decydują się na tego typu rozwiązania, ponieważ jest to inwestycja  ułatwiająca szybki rozwój firmy, a najnowowcześniejsze systemy informatyczne są coraz bardziej elastyczne, co znacznie obniża koszt dostosowania gotowego systemu do profilu działalności i struktury firmy. W zależności od potrzeb klienta oferta naszej firmy obejmuje:

  • nadzór nad poszczególnymi etapami wdrożenia, tworzenie i kontrolę procedur,
  • wdrażanie systemów, lub wsparcie dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenia,
  • nadzór powdrożeniowy wraz ze wsparciem dla użytkowników w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.