A A A

Pomoc przy wyborze najlepszych rozwiązań informatycznych.


 

        Wybór nowego rozwiązania informatycznego to jedna z najważniejszych decyzji w każdej firmie, mająca wymiar strategiczny. Oprócz stosunkowo wysokich nakładów na jego pozyskanie ma ona bowiem bezpośredni wpływ na zmianę efektywności działania firmy w praktycznie wszystkich obszarach jej funkcjonowania w kilku, a czasami kilkunastu następnych latach.   

                                                                      

        Złożoność procesu selekcji systemu informatycznego klasy ERP i ryzyko popełnienia, czasami bardzo kosztownego błędu, wskazują na zasadność skorzystania z pomocy firmy konsultingowej. Konsultanci mogą pomóc nie tylko w wyborze właściwego narzędzia informatycznego i obniżeniu kosztów całego rozwiązania w trakcie negocjacji warunków handlowych, ale też przygotować firmę do procesu wdrożenia i na koniec zadbać, aby osiągnięto zakładane cele prac wdrożeniowych.

       

        Nasza firma pasiada doświadczenie pozwalające na dokonywanie właściwego wyboru firmy konsultingowej, która przy pomocy swoich konsultantów i we współpracy z nami określi Państwa potrzeby na dostarczenie kompleksowej oferty dostosowanej do potrzeb, tak aby Klient nie musiał tracić czasu na poszukiwanie poszczególnych komponentów systemu informatycznego oraz martwić się o jego funkcjonalność i możliwość integracji i konfiguracji.

        Trafna decyzja to  uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej, wynikającej z lepszej kontroli procesów wewnętrznych i zewnętrznych, lepszej jakości informacji zarządczej oraz usprawniania sposobu działania organizacji.

        Błędna decyzja to strata finansowa, obniżenie efektywności działań, wzrost kosztów operacyjnych, utrata dobrego wizerunku firmy wobec kontrahentów.

        Jednym słowem  to poważna przeszkoda w realizacji planów rozwojowych firmy, a często również znaczący regres w jej funkcjonowaniu.