A A A

Opieka serwisowa, audyt sprzętu i oprogramowania

 

 
             Oferujemy współpracę w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej małych i średnich firm. Nasza oferta zapewni Państwu opiekę nad systemem oraz sprzętem informatycznym Państwa firmy, podniesie jakość działania urządzeń w sieci, jest gwaracją bezpieczeństwa i najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów. Zatrudnianie na stałę pracowików zajmujących się utrzymaniem infrastruktury informatycznej staje się rozwiązaniem nieopłacalnym i zbytecznym. Świadczymy usługi zarówno w siedzibie Państwa firmy jak również zdalnie, jeżeli są zapewnione warunki techniczne. 
             
  Formy współpracy
 
               Wspołpracę z Państwa firmą podejmujemy  w dwóch formach :  umowy serwisowej lub usług doraźnych.
 
             
Umowa serwisowa 
    
                  Podpisanie z naszą firmą umowy serwisowej  umożliwia Państwu rozwiązanie wszelkich problemów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu informatycznego co pozwoli Wam skoncentrować się na działalności i celach Państwa firmy. Zyskują Państwo czas, nasze doświadczenie i wsparcie techniczne, a także ograniczają Państwo koszty zatrudnienia  pracowników. 
Proponowana opieka informatyczna świadczona na podstawie umowy serwisowej  zapewnia m.in. szybki czas reakcji serwisu oraz regularną diagnostykę sprzętu i oprogramowania przy zachowaniu relatywnie niskich cen i wysokiej jakości świadczonych usług. Umowy serwisowe opłacane są na zasadzie abonamentu miesięcznego w formie ryczałtu.  Zakres tych umów jest uzależniony od potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy a także od:
 • ilości komputerów pod opieką,
 • czasu reakcji na wezwanie,
 • ilości bezpłatnych wizyt w miesiącu,
 • administracji serwerami - w zależności od złożoności infrastruktury serwerowej oraz zainstalowanych systemów operacyjnych,
 • administracji wewnętrznej sieci komputerowej,
 • zainstalowanego oprogramowania. 
 
 
 
  Przykładowe usługi świadczone na podstawie umowy serwisowej
 
 • konsulting informatyczny oraz audyt już istniejącej infrastruktury informatyczne,
 • wdrażanie nowych rozwiązań i unowocześnianie istniejących,
 • audyt legalności oprogramowania,
 • usługi serwisowe i pomoc techniczna (zdalna lub u klienta): serwisowanie serwerów, stacji roboczych, aktywnych urządzeń sieciowych,
 • doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania oraz doboru parametrów łączy internetowych,
 • naprawa i rozbudowa sprzętu,
 • wykonywanie niestandardowych analiz i raportów z wykorzystaniem aplikacji MS Office i języka Visual Basic,
 • budowa, modyfikacja zapytań do baz MS SQL, Access, Oracle, MySQL oraz udostępnianie ich wyników użytkownikom za pomocą sterowników ODBC, DAO, ADO,
 • wdrożenia i integracja systemów informatycznych: obsługa sprzedaży, gospodarka magazynowa, finanse-księgowość, środki trwałe, kadry-płace, frim: TETA Bussines Partner, Insert, Raks, Symfonia.
 
Usługi doraźne - dla mniejszych firm, które nie wymagają stałych konsultacji oferujemy usługi doraźne płatne jednorazowo za wykonaną usługę. Oferujemy krótki czas reakcji i doświadczenie. Warto nas sprawdzić tym bardziej, że nasze ceny nie są wysokie.